HỖ TRỢ KỸ THUẬT VỀ TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI HỌC

Tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ về các tài khoản của HỌC VIÊN, SINH VIÊN như gmail (msv@hunre.edu.vn), tài khoản truy cập cổng thông tin sinh viên. Do số lượng Sinh viên yêu cầu hỗ trợ rất nhiều nên bộ phận CNTT sẽ xử lý lần lượt. Sau khi gửi yêu cầu hỗ trợ từ 24h - 48h, các bạn học viên, sinh viên chủ động truy cập trang web https://tvcntt.hunre.edu.vn/yeu-cau-ho-tro-doi-voi-tai-khoan-sinh-vien.html

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Đại học Chính quy

TB Kiểm tra, đối soát danh sách dự kiến công nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, Khen thưởng năm học 2018-2019, Khen thưởng khoá học cho sinh viên đại học chính quy khoá 5, đại học liên thông chính quy khoá 7 đợt 2 và Cao đẳng chính quy khoá 15 (17/06/2019)
Căn cứ kết luận của Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, Khen thưởng năm học 2018-2019, Khen thưởng khoá học cho sinh viên đại học chính quy khoá 5, đại học liên thông chính quy khoá 7 đợt 2 và Cao đẳng chính quy khoá 15 cấp trường họp ngày 14 tháng 6 năm 2019. Nhà trường thông báo:

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2,
Khen thưởng năm học 2018-2019, Khen thưởng khoá học cho sinh viên đại học
chính quy khoá 5, đại học liên thông chính quy khoá 7 đợt 2 và Cao đẳng chính
quy khoá 15 cấp trường họp ngày 14 tháng 6 năm 2019.
Nhà trường thông báo:
1 . Kết quả dự kiến xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học
2018-2019 cho sinh đại học chính quy khoá 5, đại học liên thông chính quy khoá
7 đợt 2 và Cao đẳng chính quy khoá 15 (danh sách 1 ).
2. Kết quả dự kiến xét khen thưởng năm học 2018-2019 cho sinh đại học
chính quy khoá 5, đại học liên thông chính quy khoá 7 đợt 2 và Cao đẳng chính
quy khoá 15 (danh sách 2).
3. Kết quả dự kiến xét khen thưởng khoá học cho sinh đại học chính quy
khoá 5, đại học liên thông chính quy khoá 7 đợt 2 và Cao đẳng chính quy khoá
15 (danh sách 3).
Danh sách này được đăng tải trên website của Trường. Cán bộ và sinh
viên các lớp truy cập theo đường dẫn: http://hunre.edu.vn/hre/d4393 để
biết thông tin chi tiết.
Đề nghị các Khoa, Bộ môn quản lý sinh viên chỉ đạo Chủ nhiệm lớp thông
báo cho sinh viên kiểm tra, đối soát. Nếu có thắc mắc, kiến nghị đề nghị sinh
viên phản ánh về khoa, bộ môn quản lý sinh viên hoặc phòng Công tác sinh viên
để được xem xét, giải quyết trước 15h00 ngày 20/6/2019. Sau thời hạn trên nếu
không có ý kiến phản hồi, Phòng công tác sinh viên sẽ trình Hiệu trưởng chính
thức ký Quyết định theo các danh sách trên./.
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 408

Lượt truy cập: 857274