HỖ TRỢ KỸ THUẬT VỀ TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI HỌC

Tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ về các tài khoản của HỌC VIÊN, SINH VIÊN như gmail (msv@hunre.edu.vn), tài khoản truy cập cổng thông tin sinh viên. Do số lượng Sinh viên yêu cầu hỗ trợ rất nhiều nên bộ phận CNTT sẽ xử lý lần lượt. Sau khi gửi yêu cầu hỗ trợ từ 24h - 48h, các bạn học viên, sinh viên chủ động truy cập trang web https://tvcntt.hunre.edu.vn/yeu-cau-ho-tro-doi-voi-tai-khoan-sinh-vien.html

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Đại học Chính quy

Kế hoạch tổ chức đăng ký học môn học Giáo dục thể chất hệ Đại học chính quy khóa 3 Học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 (31/12/2014)
Kế hoạch tổ chức đăng ký học môn học Giáo dục thể chất hệ Đại học chính quy khóa 3 Học kỳ 2 năm học 2014 – 2015

- Phụ lục 1: Thời khóa biểu giáo dục thể chất 4, 5 (dự kiến)

- Phụ lục 2: Hướng dẫn đăng ký học tín chỉ

- Thời gian đăng ký: 31/12/2014 - 07/01/2015

- Công bố danh sách lớp học phần: 09/01/2015

- Thời gian học: 12/01/2015 - 17/04/2015

Sinh viên lựa chọn đăng ký 01 trong các học phần sau:

STT

Học phần

Số TC

Mã học phần

Số lớp dự kiến

Học phần học trước

I.                  Giáo dc th cht 4

1

Bóng chuyền 1

1

BKB1

 

 

2

Bóng rổ 1

1

VLB1

 

 

3

Cầu lông 1

1

BMT1

 

 

II.               Giáo dục thể chất 5

1

Bóng chuyền 2

1

BKB2

 

Bóng chuyền 1

2

Bóng rổ 2

1

VLB2

 

Bóng rổ 1

3

Cầu lông 2

1

BMT2

 

Cầu lông 1


Sinh viên lưu ý:
Sinh viên chỉ đăng ký các học phần Bóng chuyền 1, Bóng rổ 1, Cầu lồng 1. Các học phần Bóng chuyền 2, Bóng rổ 2, Cầu lông 2, Nhà Trường sẽ căn cứ vào kết quả đăng ký của các học phần trên tự động xếp lớp cho sinh viên
Sinh viên không đăng ký sẽ không được phép tham gia học và không tích lũy được môn học này.
Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập, sinh viên liên hệ với Cố vấn học tập của lớp (liên hệ với lớp Trưởng để lấy số điện thoại)

In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 335

Lượt truy cập: 692623