Hỏi:
Reset mậu khẩu

Ðáp:

Việc reset mật khẩu được tiến hành theo các bước sau:

- Bước 1: sinh viên liên hệ trực tiếp với chuyên viên của trung tâm phụ trách reset mật khẩu cho sinh viên, qua các số điện thoại:

           + 0243.8370598 (Số máy lẻ 1702)

- Bước 2: chuyên viên của Trung tâm Công nghệ thông tin sẽ xác thực một số thông tin liên quan đến sinh viên.

- Bước 3: sau khi thông tin của sinh viên đã được xác thực chuyên viên của trung tấm sẽ cung cấp mật khẩu mới cho sinh viên (Mật khẩu sẽ được reset về mặc định như ban đầu)
Ví dụ : MSV : 1912345678 và ngày sinh là 01/01/1993. Khi đăng nhập các em sẽ điền đầy đủ 
Tên đăng nhập : 1912345678
Mật khẩu : 01/01/1993
Hoặc sinh viên có thể gửi yêu cầu hỗ trợ đối với tài khoản sinh viên tại đường link sau: https://tvcntt.hunre.edu.vn/yeu-cau-ho-tro-doi-voi-tai-khoan-sinh-vien.html
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 336

Lượt truy cập: 893204