HỖ TRỢ KỸ THUẬT VỀ TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI HỌC

Tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ về các tài khoản của HỌC VIÊN, SINH VIÊN như gmail (msv@hunre.edu.vn), tài khoản truy cập cổng thông tin sinh viên. Do số lượng Sinh viên yêu cầu hỗ trợ rất nhiều nên bộ phận CNTT sẽ xử lý lần lượt. Sau khi gửi yêu cầu hỗ trợ từ 24h - 48h, các bạn học viên, sinh viên chủ động truy cập trang web https://tvcntt.hunre.edu.vn/yeu-cau-ho-tro-doi-voi-tai-khoan-sinh-vien.html

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Đại học Chính quy

Thông báo về đăng ký học lại (HKI 2015-2016) (22/08/2015)
Hết thời hạn đăng ký học lại
Đã hết thời hạn đăng ký học lại ghép các lớp chính khóa hệ Đại học chính quy khóa 2,3,4 và Cao đẳng chính quy khóa 12,13. Sinh viên theo dõi danh danh đăng ký học lại bao gồm cả học phí học lại tại muc ( Đào tạo/ Học lại, học cải thiện điểm) tại Website Nhà trường. Nếu có thắc mắc liên hệ trực tiếp thầy Phạm Quang Khánh phòng Đào tạo.
Những sinh viên nợ môn học của năm 1 đợi Thời khóa biểu chính khóa của ĐHCQ khóa 5 và CĐCQ khóa 14 ban hành Nhà trường sẽ tiếp tục thông báo để các bạn đăng ký học lại và học cải thiện điểm. 
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 403

Lượt truy cập: 674278