HỖ TRỢ KỸ THUẬT VỀ TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI HỌC

Tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ về các tài khoản của HỌC VIÊN, SINH VIÊN như gmail (msv@hunre.edu.vn), tài khoản truy cập cổng thông tin sinh viên. Do số lượng Sinh viên yêu cầu hỗ trợ rất nhiều nên bộ phận CNTT sẽ xử lý lần lượt. Sau khi gửi yêu cầu hỗ trợ từ 24h - 48h, các bạn học viên, sinh viên chủ động truy cập trang web https://tvcntt.hunre.edu.vn/yeu-cau-ho-tro-doi-voi-tai-khoan-sinh-vien.html

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Đại học Chính quy

THÔNG BÁO LỊCH THI OLYMPIC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019 (VÒNG 1) (02/11/2018)
THÔNG BÁO LỊCH THI OLYMPIC SINH VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019 (VÒNG 1)

TT Môn thi Thời gian Địa điểm Thành phần
1 Khai mạc 7h30 - 9h00, ngày 03/11/2018 Hội trường lớn - Đại diện lãnh đạo các khoa quản lý SV, Phòng CTSV, Phòng ĐT, Bộ môn ngoại ngữ;
- SV đăng ký dự thi  Olympic.
2 Các môn Khoa học Mác - Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh 9h30 - 10h30, ngày 03/11/2018 A.405, A.501, A.502, A.503 (Nhà A) Danh sách đính kèm
3 Tin học 9h30 - 11h00, ngày 03/11/2018 A.901, A.902, A.903, A.904 (Nhà A) Danh sách đính kèm
4 Tiếng Anh 9h30 - 10h30, ngày 03/11/2018 A.504, A.505, A.506, A.508, A.510, A.606 (Nhà A) Danh sách đính kèm
Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG
- Hiệu trưởng (báo cáo); PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Các Phòng TC-HC, ĐT, QTTB (thực hiện);
- Các khoa (thực hiện);
- Trung tâm Thư viện và CNTT (thực hiện);
- Các lớp SV (thực hiện);
- Website Trường; Hoàng Anh Huy
- Lưu VT, CTSV (2).
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 318

Lượt truy cập: 856053