HỖ TRỢ KỸ THUẬT VỀ TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI HỌC

Tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ về các tài khoản của HỌC VIÊN, SINH VIÊN như gmail (msv@hunre.edu.vn), tài khoản truy cập cổng thông tin sinh viên. Do số lượng Sinh viên yêu cầu hỗ trợ rất nhiều nên bộ phận CNTT sẽ xử lý lần lượt. Sau khi gửi yêu cầu hỗ trợ từ 24h - 48h, các bạn học viên, sinh viên chủ động truy cập trang web https://tvcntt.hunre.edu.vn/yeu-cau-ho-tro-doi-voi-tai-khoan-sinh-vien.html

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Đại học Chính quy

THÔNG BÁO CÔNG BỐ DỰ THẢO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 8 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HOC (05/11/2018)
CÔNG BỐ DỰ THẢO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 8 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HOC: 1- Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững. 2- Công nghệ kỹ thuật môi trường. 3- Công nghệ thông tin. 4- Kế toán. 5- Khí tượng thủy văn biển. 6- Kỹ thuật địa chất. 7- Quản lý biển. 8- Quản lý đất đai.
- Địa điểm công bố: Trung tâm Thư viện và Công nghệ thông tin
- Thời gian công bố: Từ 02-11-2018 đến 16-11-2018.
- Người học có ý kiến đóng góp có thể bằng bản viết tay, đánh máy (trên khổ giấy A4) thông qua nhân viên thư viện hoặc thông qua Email: tdgctdt2018@hunr.edu.vn
Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 296

Lượt truy cập: 955754