HỖ TRỢ KỸ THUẬT VỀ TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI HỌC

Tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ về các tài khoản của HỌC VIÊN, SINH VIÊN như gmail (msv@hunre.edu.vn), tài khoản truy cập cổng thông tin sinh viên. Do số lượng Sinh viên yêu cầu hỗ trợ rất nhiều nên bộ phận CNTT sẽ xử lý lần lượt. Sau khi gửi yêu cầu hỗ trợ từ 24h - 48h, các bạn học viên, sinh viên chủ động truy cập trang web https://tvcntt.hunre.edu.vn/yeu-cau-ho-tro-doi-voi-tai-khoan-sinh-vien.html

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Đại học vừa làm vừa học

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2014 - 2015 (12/01/2015)
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2014 - 2015
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2014 - 2015
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 348

Lượt truy cập: 868174