HỖ TRỢ KỸ THUẬT VỀ TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI HỌC

Tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ về các tài khoản của HỌC VIÊN, SINH VIÊN như gmail (msv@hunre.edu.vn), tài khoản truy cập cổng thông tin sinh viên. Do số lượng Sinh viên yêu cầu hỗ trợ rất nhiều nên bộ phận CNTT sẽ xử lý lần lượt. Sau khi gửi yêu cầu hỗ trợ từ 24h - 48h, các bạn học viên, sinh viên chủ động truy cập trang web https://tvcntt.hunre.edu.vn/yeu-cau-ho-tro-doi-voi-tai-khoan-sinh-vien.html

Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Đại học Chính quy

Cập nhật dữ liệu đăng ký học học phần Giáo dục thể chất 4, 5 của các lớp ĐH3BK, ĐH3C1, ĐH3CM1, ĐH3KB1, ĐH3KB2, ĐH3QM2 (01/01/2015)
Cập nhật dữ liệu đăng ký học học phần Giáo dục thể chất 4, 5 của các lớp ĐH3BK, ĐH3C1, ĐH3CM1, ĐH3KB1, ĐH3KB2, ĐH3QM2
Nhà trường đã cập nhật lại dữ liệu đăng ký học học phần Giáo dục thể chất 4,5 của các lớp ĐH3BK, ĐH3C1, ĐH3CM1, ĐH3KB1, ĐH3KB2, ĐH3QM2 để phù hợp hơn.
Sinh viên các lớp nêu trên:
- Kiểm tra lại dữ liệu đăng ký học
- Kiểm tra thời khóa biểu chính khóa và Thời khóa biểu học phần Giáo dục thể chất 4,5 đã đăng ký để  tránh tình trạng trùng lịch học
- Sinh viên lựa chọn học phần khác nếu học phần mình muốn học đã đủ sĩ số

Thời gian đăng ký học: đến hết ngày 07/01/2015.

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 511

Lượt truy cập: 869225